De Stichting Nieuw Ensemble is een culturele instelling met een ANBI status (RSIN nummer 008654426). Dit houdt in dat stichting Nieuw Ensemble door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor supporters en andere donateurs aan projecten van het Nieuw Ensemble. 

Doelstelling Nieuw Ensemble
De Stichting Nieuw Ensemble stelt zich ten doel het bevorderen van de totstandkoming van nieuwe muziek in het algemeen en nieuwe Nederlandse muziek in het bijzonder, en tracht dit doel te bereiken door:
a. het in stand houden van ‘een kamermuziekgezelschap genaamd Nieuw Ensemble;
b. het eventueel oprichten van andere ensembles;
c. het bemiddelen tussen de componisten die voor het ensemble schrijven en subsidiërende instanties;
d. het verlenen van assistentie aan componisten is realisatie van hun werk;
e. het uitvoeren van speciaal voor het ensemble geschreven composities, waarbij de voorkeur geldt voor Nederlandse componisten;
f. alle andere dienstige middelen.
De stichting beoogt geen winst.

Activiteitenplan
– participatie van het Nieuw Ensemble in de Donderdagavondserie van het Muziekgebouw aan ‘t IJ met vijf concerten (met twee hernemingen in het land);
– deelname aan Holland Festival, Amsterdamse Cello Biënnale en AAA-serie;
– talentontwikkeling in het Platform Jonge Makers dmv een jaarlijks DOAV-concert onder de titel An Evening of Today; nauwe samenwerking met Asko|Schönberg en de conservatoria ten behoeve van een Master Nieuwe Muziek;
– een aantal concerten in kleine bezetting op Amsterdamse podia als Concertgebouw, de Haitinkzaal van het Conservatorium;
– twee concerten in het buitenland.

Intensieve samenwerking met Muziekgebouw aan ‘t IJ
Het Muziekgebouw is het huis voor de Amsterdamse en houdt de ensemblecultuur in Amsterdam vitaal. De subsidie van de Gemeente Amsterdam voor de periode 2013-2016 is het fundament waarop het Nieuw Ensemble en het Atlas Ensemble concerten op hoog niveau geven. De kern is, zoals gezegd, het overeind houden van de activiteiten van het NE in het Muziekgebouw aan ’t IJ en het voortzetten en uitbouwen van de Atlas Academy en het Atlas Festival.

Beloningsbeleid
Het Bestuur krijgt voor haar bestuurswerkzaamheden geen beloning. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden hen door de stichting vergoed. De directie en het personeel worden naar redelijkheid beloond. De musici werken als ZZP-er en ontvangen voor repetities en concerten een bedrag dat varieert van € 80,- tot € 160,- per dagdeel. De Nederlandse muziekensembles hebben geen CAO.

Financiële verantwoording
jaarrekening 2016.pdf >
jaarrekening 2017.pdf >
jaarrekening 2019.pdf>