seizoen 2018-2019

Omwentelingen
5 oktober 2017 Amsterdam

An Evening of Today 2018
15 februari 2018 Amsterdam

Première
29 maart 2018 Amsterdam

 

Omwentelingen
do 5 oktober 2017 Amsterdam Muziekgebouw aan 't IJ 20.15 >
inleiding 19.15

Nieuw Ensemble
Ed Spanjaard dirigent

Nieuwe werken van geëngageerde componisten (premières)

De wereld kwam in korte tijd op zijn kop te staan: vluchtelingen, xenofobie, populisme, terrorisme, nationalisme – enorme krachten zijn ontketend, waarin onrust en polarisatie toenemen. Miljoenen mensen voelen zich machteloos, in angst levend over wat hen boven het hoofd hangt. Hoe verhouden componisten zich hiertoe?

Artiesten zijn vaak sterk betrokken op de wereld waarin zij leven: zij leveren commentaar, mengen zich scherp in het openbare debat, komen met een creatief antwoord of verschaffen ongewone inzichten. Geëngageerde componisten als Luigi Nono, Peter Schat en Louis Andriessen hebben ondervonden dat het niet eenvoudig is om dit via muziek te doen. Hoe vergaat het de componisten van nu? Dit concert biedt een podium aan componisten die willen reageren op de actualiteit.


Ed Spanjaard (foto: Jurjen Stekelenburg)

 

An Evening of Today 2018
do 15 februari 2018 Amsterdam Muziekgebouw aan 't IJ 20.15 >
inleiding 19.15

Nieuw Ensemble

Zes nieuwe werken van jonge componisten (premières)

Met An Evening of Today presenteert het Nieuw Ensemble ieder jaar de talentvolste muzikale creatieve geesten van vandaag. Masterstudenten en net afgestudeerden van de conservatoria van Amsterdam en Den Haag krijgen carte blanche om hun stoutste muzikale droom te verwezenlijken. Een programma voor iedereen die nieuwsgierig is naar de muziek van een nieuwe generatie.

In samenwerking met de zeer ervaren musici treedt een internationale garde jonge componisten buiten de bekende kaders. Zij gaan op zoek naar ongehoorde klanken en onverwachte verbindingen met andere disciplines. Zo levert An Evening of Today een kleurrijk beeld op van de muziek van nu. www.aneveningoftoday.com >

 

Première
do 29 maart 2018 Amsterdam Muziekgebouw aan 't IJ 20.15 >
inleiding 19.15

Atlas/Nieuw Ensemble en solisten
Ed Spanjaard dirigent

Joël Bons nieuw werk (première)

Een hoogtepunt van de Cello Biënnale 2016 was de première van Nomaden van Joël Bons door cellist Jean-Guihen Queyras en het Atlas Ensemble. Het stuk werd als 'meesterwerk' en 'ontroerend' onthaald. En dirigent Ed Spanjaard noemde het 'een van de indrukwekkendste premières sinds 2000’. Het bracht Spanjaard op het idee om Bons te vragen opnieuw een avondvullend werk te componeren.

Welke muziek ditmaal uit Joël Bons' pen zal vloeien is nog onbekend. Maar zeker is dat het nieuwe werk op het lijf wordt geschreven van een aantal (vocale) solisten en musici van het Atlas Ensemble en het Nieuw Ensemble. Bons denkt aan een mozaïek van afwisselende delen in verschillende combinaties.

 
Joël Bons

Pers lovend over Nomaden
recensie Het Parool 31-10-16 >
recensie de Volkskrant 5 sterren 31-10-16 >
Het Parool interview met Joël Bons 27-10-16 >
recensie NRC November Music 8-11-16 >
De Volkskrant interview met Joël Bons over Nomaden 20-10-16 >
VPRO Gids interview met Jean-Guihen Queyras 12-10-16 >
fragment Nomaden vanaf 1uur10min in Podium Radio 4 >