Geefwet: zo werkt het
Met ingang van 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht*. De Rijksoverheid wil daarmee giften aan cultuur stimuleren voor een periode van vijf jaar. Als gevolg van de recente verlenging is dit dus zes jaar geworden. De Geefwet biedt met name optimaal fiscaal voordeel en schenkgemak bij het doen van een periodieke schenking via een akte voor een periode van vijf jaar. Het voordeel kan daarbij oplopen tot € 3.250 over een periode van vijf jaar! Link naar de belastingdienst >

Extra turbo-aftrek aan culturele instellingen
Een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), die is aangemerkt als culturele instelling, levert tijdelijk extra voordeel op in de inkomstenbelasting. U mag uw gift aan het Nieuw Ensemble met een multiplier van 25 % verhogen. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. Er geldt dus een plafond: u kunt in totaal maximaal € 1.250 per jaar extra in aftrek brengen. Indien u meer dan € 5.000 per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder multiplier.

Een periodieke schenking geeft optimaal voordeel
Wilt u optimaal van de Geefwet en de multiplier gebruikmaken, dan adviseren wij u in 2013 een periodieke schenking voor vijf jaar of meer af te spreken met het Nieuw Ensemble. Periodieke giften zijn dan volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 

Rekenvoorbeeld
U schenkt in 2013                               €  1.000
Uw aftrekpost in 2014                         €  1.250
Fiscale teruggave bij 52% tarief          €     650
U betaalt in feite                                 €    350

Stel, u schenkt € 1.000 per jaar. Dit bedrag mag u verhogen tot 125 % (de multiplier), is € 1.250 en tevens uw aftrekpost. Bij het toptarief van 52 % krijgt u van elke € 1.000 dus € 650 van de fiscus terug. Een gift van € 1.000 kost u € 350 (€ 480 zonder multiplier). U kunt er dus voor kiezen het extra fiscale voordeel van € 250 (= netto € 130) aan de cultuur te schenken, zonder dat het u iets extra’s kost. Voor andere tariefgroepen geldt eenzelfde soort berekening. Het netto fiscale voordeel bedraagt bij het 42 % tarief bijvoorbeeld € 100.

Gebruik van de multiplier bij eenmalige giften
Uw eenmalige giften zijn slechts beperkt aftrekbaar. Alleen dat deel van de totale giften op jaarbasis hoger dan 1 % (tot maximaal 10 %) van uw verzamelinkomen komt voor aftrek in aanmerking. De multiplier van 25 % is uitsluitend van toepassing op giften aan culturele ANBI’s, zoals het Nieuw Ensemble. 

Aftrek bedrijfsgiften ook verruimd
Het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming mag vanaf 2012, in plaats van de tot dan geldende 10 %, liefst 50 % van de fiscale winst bedragen, met een maximum van € 100.000. Voor de vennootschapsbelasting geldt hier een multiplier van 50 %, tot een maximum van € 5.000 per jaar. Er kan maximaal € 2.500 extra in aftrek worden gebracht.

Direct supporter worden van het Nieuw Ensemble >

*De Europese Commissie heeft op 14 februari 2013 het extra belastingvoordeel voor giften aan culturele instellingen definitief goedgekeurd. Tevens is de periode met een jaar verlengd. Hierdoor mogen giften van 2012 t/m 2017 met een percentage worden vermenigvuldigd waardoor er een hoger bedrag in de belastingaangifte kan worden afgetrokken.